Brandveiligheid van het rieten dak

Voornamelijk door onbekendheid met het (moderne) rieten dak bestaat er bij veel mensen onzekerheid over de brandveiligheid van het rieten dak. Hierdoor ontstaan makkelijk verhalen die onjuist zijn of op onwaarheden berusten. Zo zou het rieten dak bijvoorbeeld erg duur zijn in de verzekering omdat het zeer brandgevaarlijk zou zijn, of omdat het rieten dak bijvoorbeeld bliksem aan zou trekken.

Het schroefdak en brandveiligheid

Een ontwikkeling die vooral veel heeft bijgedragen tot het verkleinen van het brandgevaar is de ontwikkeling van het schroefdak. Bij dit dak wordt het riet rechtstreeks op een gesloten ondergrond aangebracht. Er bevindt zich niet langer een luchtspouw (of andere open ruimte) onder het rietpakket. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat zuurstof van binnenuit, door een vuurhaard op het dak wordt aangezogen, waardoor een eventuele rietbrand niet echt uitbreekt maar het riet slechts gaat smeulen of zelfs dooft.

Deze constructie is niet langer wind- en tocht open, maar indien goed aangebracht vormt het dak een gesloten constructie. In vergelijking met het traditionele rieten dak is er een harde scheiding aanwezig tussen het rieten dak en het daaronder gelegen pand. Van een fel uitslaande, niet beheersbare brand is hierdoor bij deze constructie geen sprake meer.

Het tegen brand verzekeren van een huis met een schroefdak kan daarom tegen hetzelfde tarief als een huis met een pannen dak.

N.B. u voldoet met enkel een schroefdak nog niet altijd aan het Bouwbesluit!

Wilt u meer informatie over de brandveiligheid van uw rieten dak? Bel dan met 0318-522 557 voor meer informatie of stuur een e-mail.